VETSPIRIT Inovacije

Inovacija u savremenom značenju je nova ideja, kreativna misao, nova zamisao … Inovacija se često posmatra i kao primena boljih rešenja koja ispunjavaju nove zahteve, neartikulisane potrebe ili postojeće potrebe tržišta. Takve inovacije se obezbeđuju stvaranje efikasnijih proizvoda.

Ulažemo velike napore da identifikujemo potrebe i zahteve tržišta. Korišćenjem nauke pokušavamo da razvijemo nove načine razmišljanja kako bismo dizajnirali bolja rešenja za potrebe kućnih ljubimaca.

Upravo prava inovacija može nam omogućicti da ljubimcima ponudimo nešto jedinstveno i novo, podržite nas da postignemo cilj!